Deelnemersvoorwaarden

Stichting KunstBakens streeft naar het toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek. De negende Maas en Waalse Kunstroute speelt zich af op zaterdag en zondag 23 en 24 september 2017. Kunstenaars die willen deelnemen aan dit evenement worden uitgenodigd om documentatie in te zenden, volgens onderstaande procedure.

Inschrijving en documentatie

Inschrijven kan tot 1 mei 2017 via het formulier dat u via deze link kunt downloaden. Bij de inschrijving horen:

  • Vijf foto’s van recent werk, kwaliteit: 300 DPI. De foto’s moeten representatief zijn voor het te exposeren werk.
  • Een portretfoto in werksituatie
  • Een omschrijving van het werk in maximaal 50 woorden, voor vermelding in de catalogus

Het inschrijfgeld overmaken op rekening NL44 RABO 01120 22 138 t.n.v. penningmeester KunstBakens te Alphen, onder vermelding van naam deelnemer.

Inschrijving en betaling moeten voor 1 mei 2017 binnen zijn. Alleen volledige inschrijvingen worden behandeld.

Het formulier met bijlagen kunt u per e-mail sturen naar inschrijven(at)kunstbakens.nl.

Uiterlijk 1 juli ontvangt u bericht of u wel of niet bent toegelaten. Mocht u niet worden uitgekozen om deel te nemen aan de kunstroute, dan ontvangt u het inschrijfgeld uiteraard retour.

Kosten deelname

Het basispakket voor deelnemers kost € 55, – en omvat:

  • vermelding in catalogus en op posters
  • vermelding op de website KunstBakens
  • publicaties in regionale en landelijke kranten en bladen
  • overige promotie, zoals een digitale uitnodiging

Gebruik beeldmateriaal

U geeft de Stichting KunstBakens toestemming de foto’s die u bij de inschrijving meestuurt te gebruiken op de website, in de catalogus en in publiciteitsmateriaal voor de route.

Toelating

Toelating zal geschieden op basis van het eigen autonome beeldende werk. Stichting KunstBakens wordt bij de beoordeling ondersteund door externe specialisten. De organisatie behoudt zich het recht voor uit het aanbod de route samen te stellen. Over afwijzing wordt niet gecorrespondeerd.

Themawerk

Het thema van KunstBakens 2017 is Reflectie.

Inrichting van locaties

De deelnemers dragen zelf zorg voor het inrichten van hun expositie en de bijbehorende locatie. Na afloop draagt u ook zorg voor het opruimen. Indien u op een gastlocatie exposeert, dient u zich te houden aan de aanwijzing van de locatiehouder. Op alle locaties in de route wordt alleen werk van deelnemende kunstenaars geëxposeerd.

Gastkunstenaars

Naast kunstenaars uit Maas en Waal kunnen kunstenaars van buiten het gebied zich aanmelden. Deze gastkunstenaars exposeren in een atelier bij een kunstenaar of op een bijzondere locatie in het gebied. Ook de gastkunstenaars melden zich aan via het inschrijfformulier en zijn gehouden aan alle afspraken en deelnemersvoorwaarden die aan de inschrijving verbonden zijn.

Aanwezigheid tijdens de route

Van de deelnemende kunstenaars wordt verwacht dat ze tijdens de openingstijden van de kunstroute aanwezig zijn bij hun eigen expositie en desgewenst hun werk toelichten. Kunstenaars mogen wel zelf actief bezig zijn met eigen autonoom werk, maar het is niet de bedoeling dat er workshops/cursussen worden gegeven tijdens de kunstroute.

Aansprakelijkheid

Stichting KunstBakens is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging of ontvreemding van geëxposeerde werken. Indien gewenst moet de deelnemer of gast zelf voor een verzekering zorgen.

Informatie: Voor vragen of informatie kunt u ons bereiken via het contactformulier.