KunstBakens is het samenwerkingsverband van beeldende kunstenaars in Maas en Waal.

In 2018 vierde KunstBakens haar 10-jarig bestaan. In die 10 jaar werd er jaarlijks in het laatste weekend van september een kunstroute georganiseerd in ateliers en op bijzondere locaties in de gemeenten West Maas en Waal en Druten. Vanaf dit jaar wordt de kunstroute eens in de twee jaar  georganiseerd, de eerstvolgende route staat gepland voor september 2020.

Los daarvan zet KunstBakens incidenteel kunstactiviteiten op wisselende locaties op touw.

Kunst aan de Waalkant

Leden van KunstBakens bereiden momenteel een gezamenlijke expositie voor die waarschijnlijk plaats zal vinden in een kerkgebouw aan de Waalkant. Een stemmige omgeving waar je het tentoongestelde werk goed op je kunt laten inwerken, dat is de bedoeling.

Zodra de afspraken definitief zijn lees je er hier natuurlijk meer over.